bip

niwa

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA
ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

 

Recepcja:

tel. (94) 35 520 00

fax. (94) 35 520 02

 

Rezerwacja:

e-mail: crrniwa@niwa.info.pl

 

Dział rehabilitacji:

tel. (94) 35 520 32

 

Dział żywienia:

tel. (94) 35 520 50

 

Zamówienia publiczne:

tel. 94 35 520 06

e-mail: przetargi@niwa.info.pl

 

Sekretariat:

tel. (94) 35 520 10

 fax. (94) 35 520 11

e-mail: crrkolobrzeg@krus.gov.pl

 

 


przetargi oferta specjalna polityka jakości